voor hoogwaardige dakconstructies door samenwerking

TotaalDakConcept voor kwaliteit, duurzaamheid en zekerheid

Klimaatklasse


1 = opslagloodsen, garages en schuren
2 = woningen, kantoren en winkels
3 = scholen, verpleeginrichtingen en bejaardencentrá
4 = zwembad, drukkerijen en wasserijen

Sluiten

Beloopbaarheid


Begaanbaarheid (beloopbaarheid) indeling
Klasse A: daken anders dan met speciale middelen niet begaanbaar;

EPS – PIR Klasse B: daken of gedeelten van daken, beperkt begaanbaar voor voetgangers, uitsluitend voor onderhoudswerkzaamheden: géén installaties op het dak, die frequent onderhoudsverkeer vergen;

EPS – PIR – XPS – C-EPS - Cellulair Glas Klasse C: daken of gedeelten van daken begaanbaar voor voetgangers en geschikt voor frequent onderhoud aan het dak en aan de installaties op het dak (tot hellingshoeken van 5 %);

C-EPS - XPS - Cellulair Glas Klasse D: daken of gedeelten van daken waarvan het dakbedekkingssysteem begaanbaar is voor voertuigen mits een bescherming (met bijvoorbeeld tegels) wordt toegepast (tot hellingshoeken van 5 %).

Sluiten

Belastingsklasse


Belastingsklasse indeling

Klasse 1: Gebieden, welke uitsluitend door voetgangers of fietsers worden gebruikt.

Klasse 2: Trottoirs, voetgangerszones, particuliere parkeerplaatsen en parkeerdaken voor personenauto’s.

Klasse 3: Trottoirs, voetgangerszones, particuliere parkeerplaatsen en parkeerdaken met dynamische belasting. (ook rijbanen met laad- en losverkeer in voetgangerszones).

Sluiten

Coating


Brute
Brute aluminium of onbehandeld aluminium is aluminium waar geen coating of anodiseer laag op is aangebracht.

Moffelen met of zonder pre-anodisatie
Het moffelen van aluminium geschiedt op basis van poedercoating. Dit geschiedt volgens de VMRG-kwaliteitseisen en –adviezen dan wel de geldende Qualicoat-voorschriften. Het ondergaat de voorbehandelingen ontvetten, beitsen en het aanbrengen van een conversie laag. De vereiste moffellaagdikte is afhankelijk van de omstandigheden waar de toepassing plaatsvind. Standaard wordt 60 micron gehanteerd. In agressieve gebieden zoals omschreven in de VMRG-kwaliteitseisen dient pre-anodisatie te worden toegepast. Moffelen is in nagenoeg elke gewenste kleur mogelijk. RAL- kleuren genieten echter de voorkeur i.v.m. scherpe prijzen en korte levertijden.

Om te bepalen of pre-anodisatie dient te worden toegepast, kunt u Roval Aluminium om advies vragen.

Link - Qualicoat
Link - VMRG Kwaliteitseisen

Sluiten
OPNIEUW
VORIGE
VOLGENDE
bitumen dak traditioneel

Traditioneel dak

Leefdak of gebruiksdak

Terras en leefdak

Luchtzuiveringsdak

Luchtzuivering NOx

Zon reflectie dak

Zonreflectie

zonnepanelen of PV panelen

PV - energiepanelen

Parkeerdaken TotaalDakConcept

Parkeerdak

Groendak TotaalDakConcept

Groendak - Extensief

Groendak TotaalDakConcept

Groendak - Intensief

Groendak - Waterretentie