De reflecterende werking van de aluminium folie mag worden meegenomen in de Rc-berekening. Voorwaarde is dat er een luchtspouw van minimaal 20 mm aanwezig is tussen deze aluminium laag en het buitenspouwblad.
In NEN 1068 staat beschreven wanneer een (verticale) luchtspouw niet, zwak of sterk geventileerd is

Een luchtspouw is niet-geventileerd indien het buitenspouwblad maximaal 500 mm² ventilatie openingen per m¹ gevel heeft. Bij standaard metselwerk komt een niet-geventileerde luchtspouw veel voor. Open stootvoegen die een waterafvoerende functie hebben hoeven niet meegenomen te worden, bv bij slabbes boven kozijnen. Bij een luchtspouw ≥ 20 mm --> Rm = 0,18 m².K/W.

Een luchtspouw is zwak geventileerd indien het buitenspouwblad meer dan 500 mm² en maximaal 1500 mm² ventilatie-openingen per m¹ gevel heeft. Open stootvoegen die een waterafvoerende functie hebben hoeven niet meegenomen te worden, bv bij slabbes boven kozijnen. Bij een luchtspouw ≥ 20 mm --> Rm = 0,16 m².K/W.

Een luchtspouw is sterk geventileerd indien het buitenspouwblad meer dan 1500 mm² ventilatieopeningen per m¹ gevel heeft. Open stootvoegen die een waterafvoerende functie hebben hoeven niet meegenomen te worden, bv bij slabbes boven kozijnen. De luchtspouw en het buitenspouwblad hebben dan geen bijdrage aan de Rc-waarde (Rm = 0 m².K/W). De overgangsweerstand Rse wordt dan 0,13 m².K/W i.p.v. 0.04 m².K/W

Bij luchtspouwen kleiner dan 20 mm is met Rm-waarden gerekend conform uit EN ISO 6946. Dit is de Europese bepalingsmethode voor het warmtetransport door een constructie.
Om de invloed van het ophangsysteem mee te nemen is de Rm-waarde van de isolatielaag met 20% of 30 % verminderd in deze berekening.

Indien er gekozen is voor de Cavitec 032 Premium, dan wordt de bijdrage van de reflecterende werking van de toplaag meegenomen in de Rm-waarde van de luchtspouw. Zie voor aanvullende informatie de toelichting bij de isolatieplaten voor de spouw.
Bij deze berekening is uitgegaan van een gevelafwerking die met metalen ankers en profielen is opgehangen aan het binnenspouwblad. Om een indicatie te krijgen van de Rc-waarde kan er gekozen worden voor een correctie van 20% of 30% op de R-waarde van het isolatie materiaal. Indien de profielen de isolatie volledig onderbreken wordt geadviseerd van 30% uit te gaan, is deze onderbreking minder dan kan voor 20% worden gekozen. De verrekening van de 20% of 30% op de R-waarde vindt in de achterliggende berekening plaats’
In NEN 1068 staat beschreven welke Conversiefactor toegepast moet worden voor de veroudering van niet-fabrieksmatig in situ vervaardigde isolatielagen.
Bij het bepalen van de R-waarde is deze correctiefactor meegenomen in de berekening
Volgens NEN 1068 dient er een toeslagfactor meegenomen te worden voor de bouwkwaliteit: Er is weliswaar enige onduidelijkheid over de exacte uitleg hiervan, maar het kan in deze situatie als volgt worden geïnterpreteerd:
Brandklasse
PaneeltypeBrandklasse [EN 13501-1]
HeratektaB-s1,d0
Herafoam
Tektalan A2A2-s1,d0

Brandweerstand
Het ´Heraklith® |Tektalan A2´ Combipaneel is 120 of 180 minuten brandwerend* wanneer uitgevoerd in de volgende configuratie(s)

Type bevestigerPaneeldikte [mm]Aantal bevestigers per paneelBrandwerendheid
Massieve slagplug505REI120*
75 - 2256


Type bevestigerPaneeldikte [mm]Aantal bevestigers per paneelBrandwerendheid
DDS plus Betonschroef505REI180*
75 - 2256

* Mits verwerkt tegen massief beton, volgens Classificatierapport nr. 18203 / 18204 volgens Europese norm EN 1365-2 / EN 13501-2

Voor meer informatie over brandklasse en/of brandweerstand van Heraklith panelen, kijk op www.heraklith.nl of neem contact op met onze customer service afdeling
De keuze tussen 450 kg/m3 en 500 kg/m3 hangt af van het toegepaste type hout. Bij elementen die geprefabriceerd worden is 450 kg/m3 veel voorkomend. Bij constructies die op de bouwplaats worden samengesteld is de diversiteit veel groter en wordt geadviseerd van 500 kg/m3 uit te gaan indien er geen exacte gegevens bekend zijn.
Bij de keuze van de metalen staanders moet bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de stabiliteit van deze voorzetwand. Hiervoor verwijzen we naar www.knauf.nl Vanuit stabiliteitsoogpunt zijn de profielen CD 60/27 veelal niet toepasbaar. Hoe groter de profielen des te stabieler is de wand bij grotere hoogtes
In de berekening wordt geen rekening gehouden met een luchtslaag indien in het frame de dikte van de isolatie kleiner is dan de dikte (hoogte) van het hout.
Bij wijziging in isolatie en/of profielen, dan mogelijk ook andere velden opnieuw kiezen.
Deze constructie is opgebouwd uit 2 los van elkaar staande metalen frames.
OPNIEUW
VORIGE
VOLGENDE
GEVEL
BINNENWAND
VLOER
DAK
Toets voor je begint “Ctrl+F5” gelijktijdig in!
 • syst-element
 • dataselector
 • defaults
 • Spouwmuur (nieuwbouw)

  Spouwmuur (renovatie)

  Gevel hout (metselwerk)

  Gevel hout (beplating)

  Voorzetwand (houten staanders)

  Voorzetwand (metalen staanders)

  Vliesgevel

  Wand met metalen frames

  Wand met houten staanders

  Betonvloer

  Betonvloer (renovatie)

  Betonvloer met houten regels

  Houten verdiepingsvloer

  Houten begane grondvloer

  Houten vloer (niet beloopbaar)

  Hellend dak (prefab)

  Hellend dak (bouwplaats)

  Op basis van uw samenstelling wordt uw informatie gegenereerd

  ${Name}